Disclaimer

Disclaimer

Dit is de website van In Eigen Kracht, gevestigd te Veldhoven. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

In Eigen Kracht accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door In Eigen Kracht is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van In Eigen Kracht, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van In Eigen Kracht die op deze site van toepassing zijn.

Deze website bevat links naar websites van derden en In Eigen Kracht is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan In Eigen Kracht dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van In Eigen Kracht dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail naar info@ineigenkracht.com.

ThetaHealing® and ThetaHealer® are registered trademarks of THInK at www.thetahealing.com"